Baribal
Market & Method

Néhány szó egyéni munkamódszereinkről
Vissza az alapokhoz. - Az utóbbi évek marketing szemlélete, a folyamatos új utak keresésének látszólagos kényszere miatt, eltérni látszik a marketing eredeti értelmétől. A marketing egyetlen célja, a lehető legkedvezőbb környezeti feltételek biztosítása, a termékek és szolgáltatások értékesítéséhez.

Nincs egyedüli üdvözítő módszer! Valljuk, hogy a kitűzött cél eléréséhez több út is vezet. Igen ám, de nem mindegy milyen áron. Ezért a marketinget, mint projektként értelmezzük, és projekt hatékony megvalósításához a lehető legjobb cél-eszköz kombinációt ajánljuk és dolgozzuk ki.

Tudás és Intuíció Szintézise. Valljuk, hogy az alkalmazható tudás csak három dimenzióban, az ügyesség, intuíció és a tények mentén érheti el teljes kiterjesztését. Ennek megfelelően folyamatosan tanuljuk, ami megtanulható, tapasztaljuk, ami megtapasztalható és fejlesztjük intuíciós képességeinket. Hisszük, hogy ennek alapján közösen a legjobb megoldásokat ajánljuk fel megrendelőink részére.

Fázis marketing. A marketinget egységes folyamatnak tekintjük, az igény megértésétől és rögzítésétől, a marketing koncepció és az eszközök meghatározásán át a megvalósításig. A marketing folyamat szemléletű megközelítés előnye a statikus felfogással szemben, hogy egyaránt biztosítja a mérhetőséget, a kontrollt és a beavatkozás lehetőségét.
 • igény megértés és rögzítés
  • rövid áttekintés az ügyfél értékesítési, kommunikációs és marketing céljairól.

 • részletes elemzés
  • termék, célpiac elemzés
  • ügyfél erőforrás elemzés
  • Cél-érték elemzés, hozammenedzsment
  • Marketing alkalmazás menedzsment

 • Folyamat szemléletű megközelítés
  • Mérhető folyamatszakaszok meghatározása
  • Standard és különleges folyamatok elemek különválasztása
  • A lehetséges eltérések figyelembevétele és betervezése
  • A megengedett eltérések meghatározása
  • Folyamatos mérés és kontroll. - Mérjük, ami mérhető!
  • A szükséges kiigazító lépések betervezése.

 • Marketing aktivitások megvalósítása

 • Projektértékelés

Megismerés. Valljuk, hogy az információk és a piaci ismeretek a hatékony marketing munka alapja. Ugyan akkor, tapasztalataink sokszor arról győztek meg bennünket, hogy a mégoly alapossággal és gondossággal összegyűjtött marketing adatok egymást nem csak erősítik, hanem éppen ellenkezőleg egymásnak ellentmondanak Az információtömegben az eligazodás nem könnyű, a kiválasztási módszerek a képet nem igazán teszik mindig világossá. A kialakult bonyolult helyzetet sokszor egy frappáns ötlet segít megoldani. Ezért hiszünk a tapasztalaton, tudáson és bizony az emóción nyugvó Emberi Intuíció erejében. Ettől nem kell félni, egy-egy pofon egyszerű megoldás sokszor eredményesebb, mint bármely akadémikusan összeállított, túlbonyolított rendszer.

Megvalósítási tanulmányok
 • Modellek
 • Pilot módszerek, tesztek
 • Scoring módszerek
 • Hozam-Yield elemzések
Javaslat. Soha nem vindikáljuk magunknak az egyedüli üdvözítő megoldást, az elemzés és a körülmények feltárása után döntés előkészítő javaslatot teszünk. Ha kell vitatkozunk a közös siker érdekében, de a Döntés nem a miénk. Megrendelőinkkel közösen dolgozzuk ki a megvalósítás akció és ütemtervét, és összeállítjuk szükséges erőforrások tervét.

Megvalósítás. Az értékesítési, marketing tervet a rögzített elveknek megfelelően és minőségben hajtjuk végre. A bevezetés és végrehajtási folyamatot hatásaiban követjük, kontrolláljuk és a szükséges igazításokat a menetközben fellépő változások szerint finom hangoljuk.

Hosszútávú követés. A megvalósítás után a marketing tevékenység lezárásaként, mintegy értékelő zárójelentést készítünk, a tevékenység hatásáról, eredményéről. Ennek alapján további javaslatot készítünk, a későbbi lépésekről, a piaci konzisztenciáról, a jövőben fellépő piaci változásokhoz való alkalmazkodás eszközeiről és marketing módszereiről. Nálunk a Projektlezárás egy új projekt indítás kezdete.

Célkeresztben a Piac - 360 fokos Marketing
 • 90 fok : elemzés
 • 180 fok : stratégia, marketing terv, projekt- és akcióterv
 • 270 fok : eszközrendszer meghatározás, kialakítás
 • 360 fok : megvalósítás, ellenőrzés, visszacsatolás
 • egyéb koncentrikus marketing modellek.


<<Vissza